Tsurumi University & Tsurumi Junior College

  1. Top page
  2. inquiry
  3. Access map
  4. Sitemap

Inquiry

  1. Top page
  2. Inquiry

Tsurumi University & Tsurumi Junior College

2-1-3 Tsurumi, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
Zip Code : 230-8501

Phone : +81-45-580-8377

E-mail : intl@tsurumi-u.ac.jp